Ring oss nu!
0152-180 03

Revision

Revision genomförs i syfte att kvalitetskontrollera och säkerställa ert företagets ekonomiska kapacitet. Revisionen resulterar i en oberoende/opartisk revisionsberättelse som grundas på företagets löpande bokföring, årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

 

Revisionsberättelse är ett kvalitetsintyg för företaget som styrker företagets trovärdighet och stabilitet hos kunder, leverantörer, bank och myndigheter.

Copyright © Bo Lyngéus Revisionsbyrå AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB