Ring oss nu!
0152-180 03

Våra tjänster


Vårt kompetensområde sträcker sig över de flesta områden vad gäller företagande och beskattning och verksamheten är indelad i två huvudfunktioner; redovisning och revision.

 

Redovisning

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Grundbokföring
  • Löneadministration
  • Redovisning av skatter och avgifter
  • Rådgivning
  • Bokslut / Årsredovisningar
  • Deklarationer.

 

Revision

För aktiebolag och övriga verksamheter med revisionsplikt som själva hanterar sin grundbokföring kan vi vara behjälpliga med bokslut och revisionen av räkenskaperna. Nyckeltalsanalyser är en självklar del i vår rapportering till bolagets styrelse.

 

Vi samarbetar dessutom sedan många år med externa experter inom redovisning, skatter, obeståndsproblematik och bolagsrättsliga frågor.

 

Copyright © Bo Lyngéus Revisionsbyrå AB 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB